Nå forsøker EUs å presse igjennom vaksinepass i Europa. Sannsynligvis vil forslaget gå igjennom, selv om det kan tenkes at land som Polen og Ungarn kanskje vi gå imot. Vi tror ikke Norge har mot til å stå imot når det gjelder dette heller, selv om det nå kan øynes tegn til splittelse, eller skal vi si mangfold i norske myndigheters korona-politikk.

Først til ordet forløyenhet, som vi har avledet av det mer litterære ‘forløyethet’. Vi sakser litt fra Det norske akademis ordbok:

forløyethet  (substantiv)
  • stemningen av tidløs utukt, forløyethet, en umoral som går dypere enn selve ugjerningen (Knut Faldbakkens Turneren, s 267 2004)

Fremfor her å røpe hva Hans Rustad og Geir Furuseth mener med å bruke dette ordet, kan vi si såpass at det har å gjøre med forslaget EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen har om å innføre vaksinepass. De sies at det er for at folk skal få det lettere å reise i Europa, men er det det?

EU-forslag om vaksinepass klart – skal gjøre det lettere å reise i Europa

Gårsdagens program, Legesamtale, blir selvsagt også diskutert i dagens sending. Intervjuet med Dr Elin Hennig har resultert i svært mange positive leser- og seerkommentarer. En av dem som siteres i sendingen, fletter vi inn her:

Det er ei utruleg tid vi lever i nå. Mangt og mykje er så forandra frå tida vi voks upp og vart vaksne. Då ´alt´ var fint og alle kurvar peikte oppover.

Då vi hadde berre to å lytta til; – Einar Gerhardsen og Arne Bendiksen. Ein av dei song, og den andre styrde landet.
Nå er det eit mylder av folk som vil styra andre folk. Politikarar, – benemner dei seg sjølve som. MDG er ytterleggåande i denne samanheng.

Kontakt med alle verdenshjørnar har vi. Kontakt med Kina der i det hjørna i verda, i Kina der dei har eit laboratorium i Wuhan, eksperimenterte med biologisk og bakteriell krigføring. Der oppstod virus, som kom på avveie, og som øydelegg dagleglivet for så mange.

Som ikkje det skulle vera nok – MDG durar på for å gjera alt dei kan for å øydeleggja både by og for ferdsel i by og land, og strør salt i såret til folk dei ser på som offerlam for seg.

Noreg skal redda klimaet i verda, inklusive i Kina, ved at ein byborgar ikkje skal kunne finna parkeringsplass for korkje diesel eller EL, at ein bygdeboren ikkje skal få bruka dieselbil i distrikta i sitt heimland for å koma seg dit ein skal og heim att – til dømes, og mangt og mykje. Ikkje skal vi eta det vi sjølve vil.

Nå framkom det seg eit anna menneskeskapt dilemma; – vaksine med blodpropp.
Valget verda står i nå er utvida, valg er ikkje lenger mellom pest og kolera, men mellom pest og propp.                                    Helsing frå ein Bøverdøl i Leirdalen

Siden Big Pharma er en vesentlig aktør i denne vår utrolige hverdag, hitsetter vi også en artikkel fra mai 2020:

Vaksiner med bismak – Erna forplikter Norge med nye 13 mrd kroner

Se Dagsorden på YouTube og Rumble kl. 21 hver kveld. Programmene kan også sees på våre Facebook-sider  og de kan høres og lastes ned som podkast på PodBean. Abonnér og få varsel om ekstrasendinger. Lenke til kveldens sending ser du her:

 

Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂