Wilhelm Marstrand (1810-1873)
Olje på lerret, 75 x 96 cm, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, Hillerød.

Bildet gjengir en musikalsk sammenkomst (1834) hos Hofvinhandler og Etatsraad Waagepetersen i Store Strandstræde. Ved klaveret til høyre sitter komponisten C.E.F. Weyse (1774-1842), til venstre for ham en annen betydelig dansk musiker,  J.P.E. Hartmann (1805-1900)

Marstrand har gjengitt seg selv rett til høyre for døråpningen, og til venstre finner vi den hvithårede maler C.W. Eckersberg (1783-1853).

Weyse er nok i dag best erindret for sine sanger, blant annet til tekster av Grundtvig og Ingemann. Melodiene er lette å kjenne igjen – selv om man her i landet kanskje forbinder noen av dem med andre tekster.

Den signede Dag, tekst Grundtvig:

I Østen stige Solen op, tekst Ingemann:

Dagen gaar med raske Fjed, tekst Ingemann:

Det er saa yndigt at følges ad, tekst Grundtvig:

Av Weyses større verker kan nevnes 7 symfonier, men i disse tider passer det utmerket med hans Julekantate nr 3, Jubler, o jubler i salige Toner (1836).

Solister er Bodil Arnesen og Dorthe Elsebet Larsen, sopran, Kirsten Dolberg, alt, Peter Grønlund, tenor og Stephen Milling, bass. Michael Schønwandt dirigerer Tivolis kor og symfoniorkester.