Benny Goodmans kvartett viser oss hvordan jazz skal spilles. Dette opptaket fra 1937 er ikke endret med hensyn til tempo, gutta er virkelig så raske! Foruten Benny selv hører vi gigantene Lionel Hamptom på vibrafon, Teddy Wilson på piano og Gene Krupa på slagverk.