Interlude


Muzio Clementis sonatiner er teknisk sett enkle nok til å spilles av barn, men ofte for vanskelige for voksne som ønsker å gi dem de passende emosjonelle uttrykk. Andrei Andreev klarer det.

Les også

Les også