Illustrasjon: NRK – Klima.

Den rådende vitenskapen fra FNs klimapanel skal være utgangspunktet for klimajournalistikken, sier Astrid Rommetveit, som har vært prosjektleder for arbeidet med NRKs klimastrategi, til fagbladet Journalisten.

Hva slags trosbekjennelse er dette? Man kunne nesten tro det var en aprilspøk. NRK tilkjennegir vitterlig at de omfavner sannheter fra FN ukritisk, og forlater pressens egne etiske retningslinjer, som er selve grunnlaget for en fri presse.

Dette er tre punkter i NRKs klimastrategi:

  • Dekningen skal i hovedsak handle om hvordan, og ikke om, det skal handles for å tilpasse seg eller dempe den globale oppvarmingen.
  • De stadfester at menneskeskapte klimaendringer er reelt, og at NRK skal legge dette til grunn for journalistikken.
  • NRK skal være oppmerksom på den «falske balansen». Hvis de slipper til klimafornektere, skal de stille de rette motspørsmålene.

NRK er en allmennkringkaster, betalt av hver eneste skattebetaler i hele Norge. Hvordan kan politikere, presseorganisasjoner og folk flest akseptere at NRK ikke lenger stiller seg åpen og objektiv, som de vitterlig skal? Dette er også nedfelt i pressens egne retningslinjer i den såkalte Vær varsom-plakaten (VVP), hvor det står:

1. Pressens samfunnsrolle

1.1. Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.

1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

1.3. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene. Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling.

1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Vi minner om artikkelen av Nettavisens Erik Stephansen for kort tid siden: Det er det å ikke stille spørsmål ved klimasannheter som er uvitenskaplig. Men selveste allmennkringkasteren har altså bestemt seg for både å være uvitenskapelig og presseuetisk.

På slutten av fjoråret ble det klart at NRK har opprettet en klimaredaksjon, med dybdegrupper i Bergen og Trondheim og en nyhetsgruppe i Oslo. Dette har aviser i Sverige og Danmark også gjort den siste tiden.

NRKs nye strategi gjelder ikke bare for klimaredaksjonene, men for alle journalistene. Selv om NRK har fått egne klimajournalister, skal andre redaksjoner fortsette å dekke klima ut fra sin innfallsvinkel, forteller Rommetveit.

Det betyr ikke at de som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer, aldri skal få slippe til ordet hos NRK, men at de ikke skal ta dem inn i hver sak om klimaendringer, sier Rommetveit.

Det siste var kanskje veldig beroligende for de nesten 170.000 nordmenn som er medlemmer i Facebook-gruppen Folkeopprøret mot klimahysteriet.

At man ønsker en åpen debatt og at all type forskning kommer på bordet, betyr hverken at man er klimafornekter (hvem har funnet på den usaklige merkelappen?) eller imot miljøvern. Tvert om, det skulle vel egentlig være en selvfølge i et moderne, opplyst demokrati. Det motsatte er meningsdiktatur.

Stadig flere fagfolk innen klima uttrykker sterk tvil overfor gjeldende «sannheter». En av dem er meteorolog Gjertrud Røysland, som har solid faglig bakgrunn for sine meninger.

Mens NRK henger bakpå og forholder seg til «sannheter» bestemt av FN.

Rommetveit er tydelig på at de viktige diskusjonene i klimadebatten handler om hva samfunnet gjør, og hvordan man gjør det, og ikke om det vitenskapelige grunnlaget.

Det er ikke bare en uvitenskapelig holdning, men har heller ingenting med fri journalistikk å gjøre. Hvordan kan NRK forvente at skattebetalerne vil fortsette å betale for en slik tv-kanal?

 

Kjøp Alexander Graus «Hypermoral» fra Document Forlag her. Nå satt ned fra 299 til 210 kroner!
Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.