Nytt

Sumaya Jirde Ali. Foto: Facebook.

Sivilombudsmannen anbefaler læreren som kommenterte Sumaya Ali Jirde på Facebook, og fikk advarsel fra kommunen om det, om å reise søksmål mot kommunen, dersom advarselen ikke blir trukket.

I 2018 fikk ungdomsskolelæreren en formell advarsel fra sin arbeidsgiver etter at hun under en billedmontasje av Sumaya Ali Jirde og Sylvi Listhaug skrev:  «Fjern bildet til venstre vær så snill..!! Jeg blir dårlig av den skapningen-!»

Hun klaget til Sivilombudsmannen, og påberopte seg ytringsfriheten. I oktober fikk læreren medhold fra Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger, som ifølge Rett24 ga læreren medhold i å bli dårlig på Facebook. Kommunen ga seg ikke.

«(Kommunen) deler ikkje synspunktet Sivilombodsmannen har på kor grensa for kva og korleis lærarar kan uttala seg på Facebook.»

Det gjør heller ikke Sivilombudsmannen, som nå anbefaler søksmål mot kommunen.

«At forvaltningen ikke følger ombudsmannens uttalelser er svært uheldig, og det er egnet til å svekke tilliten både til forvaltningen og til ombudsmannsinstitusjonen. Kommunens fornyede vurdering og begrunnelse for å opprettholde advarselen er, etter ombudsmannens syn, ikke rettslig holdbar. (…) Dersom advarselen opprettholdes, er ombudsmannen innstilt på å anbefale (…) søksmål mot kommunen. Det innebærer at hun etter rettshjelploven (…) vil få innvilget fri sakførsel.» (Rett24)

Lærerens advokat, Jon Wessel-Aas, sier til Rett24 at hans klient er forberedt på å gå til sak.

Forhåndsbestill Halvor Foslis nye bok til spesialpris her!