Interlude


Et vemmelig virus har inntatt mine luftveier, og behovet for kraftig medisin er sterkt. Beaux Arts Trio leverer pillen i form av Schuberts fantastiske Ess-dur-trio.