Den første Månedens Martha for 2018 er en forrykende versjon av Haydns trio i G-dur. Hennes Majestet assisteres av brødrene Capucon.
Andre og tredje sats.

Les også