Foto: Reuters

Danske fremmedkrigere som reiser utenlands for å delta i IS-kamper, vil ikke få hjelp fra danske ambassader og konsulater hvis de havner i trøbbel.

Det foreslår den danske regjeringen i et nytt lovforslag, ifølge utenriksminister Jeppe Kofod (S).

– Danmark skal ikke være forpliktet til å hjelpe mennesker som har vendt oss ryggen, utgjør en sikkerhetstrussel mot Danmark og kjemper mot alt Danmark står for, sier Kofod.

Denne loven skal primært omfatte fremmedkrigere som kjemper for IS i Syria og Irak.

Forslaget skal behandles i Folketinget.

I oktober vedtok Folketinget en lov som sier at danske fremmedkrigere kan bli fratatt pass og statsborgerskap uten rettergang.

Forhåndsbestill Sammenstøt mellom sivilisasjoner? her!