Nytt

Stortingets utdanningskomité vil ikke støtte Une Bastholms (MDG) forslag om at elever innenfor visse rammer bør få rett til å streike, skriver VG.

Bastholms forslag innebærer at elever som kan dokumentere at de har deltatt i streik, kan slippe å få oppført fravær for disse timene.

I utdanningskomiteens innstilling til Stortinget berømmer et flertall det tydelige klimaengasjementet, og både SV og Senterpartiet gir støtte til forslaget om at regjeringen endrer fraværsreglene, slik at «dokumentert deltakelse i politisk streik arrangert av elevråd, elevorganisasjoner eller andre sivilsamfunnsorganisasjoner er å anse som politisk fravær».

Det er imidlertid kun SV som går inn for å støtte Bastholms forslag om at regjeringen bør fremme forslag med regler og rammer for å innføre streikerett, slik at elevråd og elevorganisasjoner kan arrangere og oppfordre til politisk streik.

I komiteens innstilling til Stortinget, som fremmes av Arbeiderpartiet og de fire regjeringspartiene, heter det at en «åpning for streik som gyldig fravær vil kunne få store konsekvenser for elevers tilstedeværelse i skolen.»

Une Bastholm, som fremmet forslaget, omtaler overfor innstillingen som arrogant.

– Det er veldig arrogant av voksne politikere å ikke engang ville se på en mulig rettighet for elever til å streike, for saker som er viktige for deres generasjon eller viktig for elevgruppen, sier Bastholm til VG.

Stortinget skal stemme over forslaget neste uke.

 

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!