Tidenes demonstrasjon av nederlandske bønder mot en politikk som de mener vil kvele næringen. Foto: Ana Fernandez /SOPA Images/Sipa USA/Scanpix

Tirsdag skapte titusener av nederlandske bønder Nederlands lengste og verste morgenrush noensinne, da de i sine traktorer dro til hovedstaden, den Haag, for å protestere mot at regjeringens miljøpolitikk påfører dem enorme kostnader. Ifølge BBC skapte protestene 1.136 km med køer.

Bøndene blir av «miljøfanatikere»  beskyldt for å overbelaste miljøet med nitrogendioksid og metan. Flere miljøaktivister kaller bøndene fascister!

Regjeringens foreslår å redusere antall bønder ved pålegg om avvikling av husdyrhold. Bøndene, og da ikke bare de som er truet med tvunget avvikling, mener grensen nå er nådd når det gjelder å belaste landbruket økonomisk med konsekvensene av meningsløse klimatiltak, basert på udokumenterbare teoretiske modeller.

Forslaget fra regjeringen går blant annet ut på å halvere antall storfe og svinebesetninger. Et annet forslag som ikke rammer landbruket særskilt, er å begrense befolkningens muligheter til å ha kjæledyr.

Også i Norge er det «skyer på horisonten». Både Statsminister Erna Solberg og  Jonas Gahr Støre snakker om at den norske bonden,  en marginal aktør i et av verdens minste og minst forurensende landbruk, må gjøre mer for å bli enda mer «klimavennlig»! Erna Solbergs tale i FN var enda mer illevarslende for landbruket. Norske bønder bør ikke stikke hodet i sanden, advarer Kato Nyquist i Nationen:

Videre omfatter tiltakene klimavennlig matproduksjon. Det er her landbruket bør spisse ørene. 14-landsgruppen har bestilt en ekspertrapport som anbefaler at det innføres incentiver for å bytte høykarbon landbaserte kilder til protein til lavkarbon havbaserte løsninger. Eller som politisk redaktør Kjertil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv (som følger møtet i New York) oversetter det: Vi skal bytte ut klimabelastende kjøtt til mer klimavennlig mat fra havet.

Ekspertene anbefaler videre å utrede karbonavgift på rødt kjøtt og andre typer mat som setter sterke karbonavtrykk. Ergo er vi tilbake til biffavgiften som landbruket har kjempet så hardt mot.

De fleste forstår raskt med dette at kostnadssiden nok en gang skal økes betydelig for landbruket, uten at det vil ha den ringeste betydning hverken for klima eller jordkloden i sin helhet! Til syvende og sist blir påførte kostnader i det norske landbruket et spørsmål om vi i Norge skal ha matvareberedskap eller ikke!

Norge har pådratt seg galopperende evigvarende kostnader over de siste 40 år, kostnader som må dekkes inn. Miljøpolitikk er for politikerne blitt et av hovedverktøyene for å få dette til – miljøet spiller nok mindre rolle for dem enn du tror!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Forhåndsbestill boken her til spesialpris!

Les også