Det mest dramatiske angrepet på en kirke skjedde da Sain Sulpice-kirken i Paris ble antent 17. mars i år. Det satt langt inne for politiet å innrømme at brannen var anlagt. Den kom like etter massakren i Christchurch. Er det overhodet mulig å forestille seg at et hevnangrep på en moske i denne størrelsesorden ville blitt forbigått i taushet?

Katolske kirker ble utsatt for 877 vandaliseringer og 129 tyverier i 2018, viser tall fra politiet. Likevel får angrepene liten offentlig oppmerksomhet. Hverken myndighetene eller mediene liker å omtale angrepene på kirkene.

“Hard to say exactly, but we do know that the government has downplayed the official figures for years … The French government and media seem to be mostly complicit in their silence, perhaps because the church and Christianity is seen as a historically powerful majority,” Ellen Fantini of the Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe told the Daily Caller News Foundation in an email Thursday.

De isolerte tallene for 2018, er bare en liten del av historien. Antall angrep er firedoblet fra 2008 og 2018. Noe har skjedd på bare ti år.

The French Ministry of the Interior said attacks on Christian sites have quadrupled between 2008 and 2019, according to RealClear.

Angrepene går fra urinering i dåpefont til dødelig terror, som angrepet på julemarkedet i Strasbourg i desember og henrettelsen av pater Jacques Hamel under utførelsen av messen i 2016.

These attacks include urination in baptismal fonts, the desecration of Catholic cemeteries and destroying centuries-old art. Some point to growing “Christianophobia” and cite the extreme examples of suspected terrorism, opening fire at a crowded Christmas market in Strasbourg, France, in December and the 2016 murder of priest Jacques Hamel.

Det har utviklet seg en anti-kristelig holdning i det minste blant deler av befolkningen og kirkelige institusjoner står ubevoktet. De er lette mål, symboler på tradisjon og det gamle flertalls-Frankrike.

For example, Christian journal Avenir de la Culture looked into the example of a nude female protester posing in front of the Virgin Mary statue in the Grotto at Lourdes reported RealClear.

“These are not isolated acts,” the author wrote in September, according to RealClear’s translation. “They testify to a climate in France that is profoundly anti-Christian.”

Med på å øke den anti-katolske stemningen har vært alle rapportene om overgrep innen kirken.

Her er kirken selv et problem. Ledelsen sier rett ut at de ikke ønsker oppmerksomhet rundt angrepene for ikke å gi næring til en følelse av forfølgelse, som om det bare var en innbilt følelse. Den virkelige årsaken kommer i neste ledd: Kirken vil ikke bidra til en anti-muslimsk stemning.

The stories of these desecrations may remain untold because many members of the church who are most affected do not want media outcry.

“We do not want to develop a discourse of persecution,” Archbishop Georges Pontier, head of the French Bishops Conference, told Le Point according to a translation included in RealClear. “We do not wish to complain.”

Mediene og myndighetene utøver et stille press på kirken for at de ikke skal henlede oppmerksomheten på fiendtligheten mot kirkene og kristendommen.

Media and government may not call attention to the attacks to avoid provoking anti-Islamic sentiment, although evidence shows Muslims are behind a “small fraction” of anti-Christian crimes, according to RealClear.

Til sammen danner de et taushetens forbund.

Den samme kultur som førte til at overgrepene kunne florere innen kirken og overgriperne bli beskyttet, leder i dag til at kirkens ledere svikter deres ansvar. De står ikke opp for troen.

“On a positive note, a new citizens’ initiative has been formed (mostly young Catholics, as far as I can tell, called Protège ton église … to coordinate volunteers to check on churches and to politely disperse troublemakers,” she said.

Første skritt for å gjøre noe er å snakke sant.

 

French Police Reported Nearly 900 Acts of Anti-Christian Vandalism in 2018. What Is Going On?