Interlude

For noen dager siden hørte vi noen toner av Richard Wagner. I dag markerer vi hans sønn Siegfrieds 150-årsdag. Siegfried komponerte en rekke operaer og en håndfull orkester- og vokalverk, som stort sett ikke spilles i dag, antakelig fordi de mangler særpreg. Arven etter faren er svært tydelig i dette tonediktet, som fremføres av Hamburg statsfilharmoniske orkester under ledelse av Werner Andreas Albert.