Interlude

Denne engelske folkedansmelodien, nedtegnet av John Playford i 1652, har mange navn, blant andre Parson upon Dorothy og The shepherd’s daughter, og finnes i mange arrangementer. Her er den for mandolinkvintett.

Les også

Les også