Fengselsansatte blir stadig oftere spyttet på av de innsatte. Nå krever de ansatte at de må få lov til å utstyre de verste spytterne med spyttmaske.

Ifølge NRK var det 58 rapporterte tilfeller av spytting mot eller på ansatte i 2018, mot 16 i 2013.

– Det å bli spyttet på er nedverdigende, men det som kanskje er enda verre er usikkerheten rundt at det kan være smitte i spyttet, sier hovedverneombudet i Kriminalomsorgen Raymond Nilsen.

Det er risiko for at spyttklysene en del fengselsansatte blir servert, inneholder blod fra sår i munnen.

Derfor må de sjekkes for sykdommer som Hiv og Hepatitt C etter å ha blitt truffet.

Fengselsbetjent Anette Bech som er intervjuet i saken hos NRK, ble spyttet i munnen. Hun har latt seg teste, men ennå, nesten et halvt år etter, er hun ennå ikke endelig friskmeldt. At spytt kan være dødelig, er gammel viten i Norge.

Ett nys kan romme 40 000 dråper, én dråpe kan infisere. Så «Spyt ikke paa gulvet! Host ikke mot nogen!» stod det på plakater anbrakt i offentlige lokaler. En sjuk mann som spyttet, var farligere «end en gal Mand med gevær», het det i en legebok i 1925. (Norgeshistorie.no)

Anmodningen om adgang til å bruke spyttmasker i fengslene får støtte i Kriminalomsorgs-direktoratet. Politiet har allerede tatt i bruk dette virkemidlet, men ikke uventet får kravet motbør fra blant annet Amnesty.

– Det kan både være ydmykende, skape frykt og stress hos de det brukes imot. Man må ha med seg at disse hettene kan være skumle og tette seg hvis noen spyr eller spytter mye. Samtidig har de ansatte i fengslene også lov til å beskytte seg selv, sier politisk rådgiver i Amnesty Norge, Gerald Folkvord, til NRK.

Dette kravet krever en lovendring, og i en e-post til NRK skriver justisminister Jøran Kallmyr at han er positiv til forslaget, og at de «jobber med saken».

Etter sitt besøk på Mortensrud skole, der han fikk vite at barn langt ned i småskolen har kriminelle som forbilder, burde justisministeren kanskje også utrede behovet for spyttmasker i skolevesenet. Bergen og Lillesand har visstnok  forbud mot spytting i sine politivedtekter.

Kjøp billetter til Katie Hopkins her


Les også

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂