Hver måned får vi audiens hos Dronning Martha. Også annet fintfolk kan dukke opp i denne kanalen – en hertug, for eksempel.

Les også