Interlude


Det juler seg til, og månedens jazzinnslag bærer preg av det. Vi hører New Black Eagle Jazz Band i en formidabel versjon av Blue Christmas.

Les også

Les også