Sakset/Fra hofta

Musikkstund for de eldre på Sørum sykehjem. (Foto: Sørum sykehjem)

Sørum kommune kjøper fra i sommer vakuumpakket mat som transporteres i bil fra Bergen til kommunens alders- og sykehjem. I sommer ble kjøkkenet på Sørum sykehjem lagt ned for å spare tre millioner kr. I 2016 bygget kommunen flyktningeboliger for 25 millioner kroner, og statistikk fra IMDi viser at integreringen går heller dårlig. Bruker kommunen de eldre som salderingspost for å få råd til flyktninger?

Vedtaket ble gjort i kommunestyret i desember 2017. Flertallet i besto av Høyre, Frp og Krf, og saken har vakt store reaksjoner, både lokalt og nasjonalt. Et opprop på internett har i skrivende stund fått 1143 underskrifter, men initiativtakeren Anne-Merete Huse forteller til document.no at de også har mer enn 1000 underskrifter på papir. Hennes far, Palmar, er en av de eldre som nå får servert denne langtfra kortreiste maten.

Anne-Merete Huse understreker at det er politikerne hun kjemper imot, ikke de ansatte, og hun har langt fra gitt opp kampen for å få omstøtt vedtaket.

– Denne saken gir vi oss ikke på! Maten smaker ikke bra, og uansett om den sies å være mer næringsrik enn maten de fikk før, er det er ikke slik vi skal behandle de gamle og syke som har jobbet og slitt hele livet. De fortjener bedre enn som så!

I kveld skal hun til TV2 for å møte Høyre-ordføreren, Marianne Grimstad Hansen. Hun vet ikke når opptaket skal sendes, men i og med at saken fikk ny aktualitet etter at TV2-kokk Wenche Andersen uttalte seg, kommer det muligens i «God morgen, Norge», der Andersen er fast kokk.

– Det er respektløst. Det finnes ikke noe annet ord enn det. Det er rett og slett helt respektløst. Jeg kjenner jeg blir provosert bare jeg snakker om det, sier hun til TV2.

Saken topper i skrivende stund listen over mest delte saker i Norge, og er tidligere omtalt i lokalpressen og av Dagbladet. Siden ingen av disse mediene har sett noe nærmere på pengebruken i Sørum kommune, har vi sett litt i offentlige publikasjoner og statistikker for å se om Sørum kanskje har gjort noen disposisjoner, som i det minste i teorien kunne ha gitt kommunen et bedre økonomisk spillerom.

Integrering i Sørum?
I årsberetningen for 2016 finner vi at kommunen bevilget 25 millioner til bygging av ti nye flyktningeboliger.

Fra Sørum kommunes årsberetning for 2016.

Andel sysselsatte personer med innvandringsbakgrunn fordelt etter botid i Norge ser ikke så aller verst ut. Mer enn 70 % av innvandrere med mer enn fem års botid oppgis å være sysselsatt. I hvor stor grad de er heltidsarbeidende forteller ikke statistikken noe om.

Ser vi på tallene over arbeidsledige i kommunen, endres bildet. Av 239 ledige ved utgangen av 2017 var 50, altså godt over 20 % av de ledige fra «Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand». Regnet om til prosent av den aktuelle arbeidsstyrken, ser vi at det betyr at 4,7 % av de innvandrede er ledige, mens andelen av norske som går uten arbeid er 1,2 %.

Den kanskje viktigste indikatoren på at også Sørum kommune sliter med integreringen finner vi på statistikken over personer som mottar sosialhjelp. Ved utgangen av 2016 (sannsynligvis viser tallet til alle som mottok sosialhjelp i løpet av 2016) var det registrert 291 personer som mottok sosialhjelp. 120 av disse var innvandrere (opprinnelse ikke nærmere spesifisert), 171 var norske. I prosenter 41,2 og 58,8.

Dette inntrykket forsterkes ytterligere hvis vi ser på tallene over andel personer som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt fordelt etter bakgrunn. Her oppgis det kun prosentandel, ikke personer. Her ser dere tallene:

Figuren viser andel personer som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt fordelt etter bakgrunn og verdensregion i 2016 i Sørum. Kilde: SSB, sist målt: 31.12.2016.

Kommunens argumentasjon
På kommunens hjemmesider kan man lese en lengre avhandling om hvorfor de mener denne ordningen er til beste for de eldre. Kommunal Bjørg Torill Madsen skriver:

Hovedårsaken til at Sørum kommune endrer middagstilbudet til sykehjemsbeboerne denne sommeren, er at kommunen ønsker en mer fleksibel og brukertilpasset løsning, som samtidig sikrer en god ernæringssituasjon, for våre eldre institusjonsbeboereDet er rundt 140 beboere på sykehjemmene som får middag.

Hun understreker også at dette er en midlertidig løsning frem til 2020, da Sørum kommune vil bli slått sammen med Fet og Skedsmo til Lillestrøm kommune. Den nye kommunen vil ta stilling til om et av de eksisterende sentralkjøkken kan utvides eller om det vil være behov for å bygge et nytt.

Høyres ordfører, Marianne Grimstad Hansen, sier i en Facebook-oppdatering datert den 4.7.18 følgende:

Det stormer rundt matserveringen i Sørum om dagen. Og med ny ordning, nye rutiner for ansatte, ny mat for beboerne og ny opplevelse for de pårørende er det ikke rart det blir reaksjoner. Jeg får kritikk fra Ap fordi jeg var arrogant og sa at kritikken bunnet i kunnskapsmangel – men når underskriftskampanjen baserer seg på at Sørum kommune setter liv og helse i fare med ny mattilberedning – da må det være lov å påkalle litt nysgjerrighet til å finne ut hvordan situasjonen faktisk er. Maten er sunn og næringsrik.

Vi skulle gjerne tilrettelagt maten selv i Sørum, men vi har ikke produksjonskjøkken til å håndtere det. Det vil koste 30 millioner å få på plass det. Siden vi skal inn i ny kommune er det ikke hensiktsmessig å bruke 30 millioner på et kjøkken i Sørum som kanskje ikke skal brukes i fremtiden. Deg har heller ingen partier foreslått å gjøre.

Hvem vet, med regjeringens nye Leve hele livet-reform varsles det tilskudd for å bygge kjøkken på den enkelte institusjon – mulig Lillestrøm kommune benytter seg av det. Mange muligheter. Akkurat nå var det enkleste å sette det ut på anbud. Vi sparer ikke penger på maten på den måten, men på tilberedningen. I fjor kjøpte vi mat fra Aurskog, ingen protesterte. I år kjøper vi fra Bergen og reaksjonene har vært sterke.

Jeg hadde tenkt å skrive om hvor bra dette er. At beboerne nå får mat kl 16, og ikke kl 13 som tidligere. På Sørum har de til og med innført lunsj, så beboerne nå får fire måltider mot tre tidligere. Jeg hadde tenkt å skrive hvor bra det er at beboerne får mer fleksibel mat, nå bestemmes menyen PR avdeling og ikke for hele kommunen under ett. At maten holder lenger på næringsstoffene enn med den gamle tilberedningsmetoden. Og at det går mer mat nå enn før, altså beboerne spiser mer. Men – jeg er redd noen ville tatt det for propaganda.

Mon det? Det er kanskje på tide med et nytt eldreopprør?

Noen som husker Per Hovda? Hedersmannen startet et eldreopprør i 1990, og jeg glemmer ikke hans kraftsalve til politikerne i landet den gang:

Det er penger nok i dette landet, hvis dei berre blir bruka … på rektig måte!

 

Støtt Document 😊

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Les også