Et stort flertall av tyskerne mener USA ikke er til å stole på når det gjelder å forsvare Europa, viser en ny meningsmåling.

Av 1.340 spurte svarer 9 prosent at de stoler på USA, mens 89 prosent mener USA ikke er til å stole på under president Donald Trump, viser målingen som er gjort for ZDF.

Holdningen var omtrent den samme uansett hvilket parti de spurte hører til.

2 prosent svarte at de ikke vet hva de skal mene. Målingen ble tatt opp mellom 9. og 12. juli, altså i dagene forut for det siste NATO-toppmøtet der Trump skapte stor usikkerhet. Feilmarginen er på 3 prosent.