Vi tar med oss litt mer Händel. Siste sats av hans femte suite spilles ofte frittstående og kalles da av en eller annen grunn The harmonious blacksmith. Her har Smaro Gregoriadou laget sine egne variasjoner, og spiller dem på en gitar stemt litt høyere enn vanlig.