Kunstbilde

Carlo_Marochetti (1805-1867)
Marmor og forgylling, detalj av altertavlen i La Madeleine, Paris.

Den italienske billedhugger Carlo Marochetti var født i Torino, men vokste opp og fikk sin utdannelse i Paris. Fra 1848 var han bosatt i England, der blant annet dronning Victoria var en viktig oppdragsgiver.

Som kjent betyr det greske Χρἰστος (Christos) Den salvede, og er en direkte oversettelse av det hebraiske Maschiyach, forgresket Messias. Alle de kanoniske evangelier omtaler Jesu salving, bare Lukas lar det foregå et annet sted enn Bethania, og kun Johannes identifiserer kvinnen med Maria av Bethania, søster av Martha og Lazarus. Hos Lukas oppgis hun å være en stor synderinne. Noen mener at for å kunne foreta en slik salving må man besitte en ganske spesiell autoritet.

Tradisjonen har identifisert kvinnen med salvekrukken som Maria Magdalena, selv om dette ikke lar seg klart lese ut av tekstene. I Johannesevangeliet skilles det klart mellom Maria av Bethania og Maria Magdalena.

I evangeliet etter Marcus 14, 3-9 (DNB 1930) kan vi lese:

Og mens han var i Betania, i Simon den spedalskes hus, og satt til bords, da kom en kvinne som hadde en alabaster-krukke med ekte kostelig nardussalve, og hun brøt alabaster-krukken i sønder og helte den ut over hans hode. Men der var nogen som blev vrede ved sig selv og sa: Hvad skal denne spille av salven være til? Denne salve kunde jo være solgt for mere enn tre hundre penninger og gitt til de fattige. Og de talte strengt til henne. Men Jesus sa: La henne være i fred! Hvorfor gjør I henne fortred? hun har gjort en god gjerning mot mig. For de fattige har I alltid hos eder, og når I vil, kan I gjøre vel mot dem; men mig har I ikke alltid. Hun gjorde det hun kunde; hun salvet forut mitt legeme til min jordeferd. Sannelig sier jeg eder: Hvor som helst evangeliet forkynnes i all verden, skal også det hun gjorde omtales til minne om henne.

Matthaeus-evangeliet følger her teksten etter Marcus, og slik er det brukt i Bachs Matthaeus-Passion, tekst etter Martin Luthers tyske bibeloversettelse. Da nun Jesus war zu Bethanien begynner ved ca. 2.45.

Les også

Les også