Tavle

De som observerer verdens skjeve gang og tenker at det ikke nytter å stritte imot en historiens kvern som maler Europa i stykker, kan kanskje komme på bedre tanker etter å ha lest en «special report» om massemigrasjonen som nylig er blitt offentliggjort i Financial Times.

Folk som er opptatt av penger, har gjerne en fin nese for hvilken vei vinden kommer til å blåse, og den aktuelle teksten legger an et tiårsperspektiv. Vindretningen i tiårsperioden har naturligvis forretningsmessige konsekvenser.

Drøftelsen innledes med å minne om hvilken planet vi er på, spørre hva det betyr for business, og påpeke det opplagte:

What, for example, does it mean for employers that by 2027, Africa’s population will have grown by a third and Europe’s will have flatlined?

Migration — legal and illegal — will be a central concern for western politicians over the next decade or more, and western businesses will find it hard to steer clear of the controversy.

For den som kun tenker på penger, er det ikke noe iboende bra eller dårlig med en nær sagt hvilken som helst utvikling. Der andre ser problemer, ser pengemennesker muligheter. Millioner av mennesker som flytter på seg, skaper utvilsomt markeder som ikke fantes.

For example, the survival of fruit growers in California and the east of England, which rely on a supply of low-cost migrant workers to pick crops, could be threatened if the flow of workers is disrupted.

Dette skulle normalt resultere i en innvandringsliberal holdning fra næringslivets side:

From a business point of view, it makes sense to lobby for a liberal migration policy.

Men noe har skjedd som gjør at dette ikke er like opplagt lenger. Verdens mektigste mann er uenig i denne politikken, i likhet med de fleste vanlige mennesker i Vesten. Det politiske tyngdepunktet i saken forskyver seg. Og det risikerer å bli bad for business:

But business people who get directly involved in these most sensitive of political matters become vulnerable to a political backlash. (…) Large businesses that enter controversial political debates risk consumer boycotts or pressure from investors and the media. Many would prefer to keep their heads down, particularly at a time of increasing polarisation.

Mens vanlige mennesker hittil har måttet passe seg for å delta i debatten på den innvandringsskeptiske siden, er det heretter næringslivet som må passe seg for å delta på den innvandringsliberale siden:

As public opinion hardens against the forces of globalisation, business people will need to think hard about whether they want to court further controversy by wading into the migration debate.

Pendelen svinger altså ubønnhørlig tilbake. Financial Times’ kloke hoder mener det er på tide å slutte å tale innvandringsliberalismens sak. Man ønsker ikke å befinne seg på den tapende siden. Ta det som en oppmuntring, folkens. De vet at vi vinner.

 

Kjøp Sir Roger Scrutons bok fra Document Forlag her!