Departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet Tor Saglie kastet en brannfakkel inn i debatten om nærpolitireformen på et seminar ved Universitetet i Oslo.

Nærpolitireformen har målformuleringer som «ikke henger helt på greip», sa departementsråd i Justis- og beredskapsdepartementet Tore Saglie i et innlegg på et seminar i regi av Universitetet i Oslo i oktober.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener departementsråd Tor Saglies kritikk av nærpolitireformen, og resultatet av den, støtter opp om partiets bekymringer.

– Det er utrolig sterke ord, sier Sp-lederen om det departementsråden sa under seminaret.

Eksempelet Saglie brukte, var at et nærpoliti skal springe ut av lokalsamfunn, samtidig som lensmannskontor legges ned, skriver Nationen.

– Det er det vi har sagt hele tiden. Politiet blir sentralisert, men man kaller det en nærpolitireform fordi det høres bedre ut, sier Vedum til avisen.

Partilederen mener Saglie understreker det partiet har ment hele tiden: at reformen har vært preget av hastverksarbeid og ikke gagner lokalsamfunn.

Senterpartiet mener, i likhet med departementsråden, at reformen er dårlig planlagt og ikke er bygget på en helhetlig politikk.

– Politireformen ble presset igjennom slik at det skulle bli minst mulig debatt om den i valgkampen, sier Vedum.

Ifølge avisen sa Saglie også at han tror konfliktene rundt politireformen vil øke.

– Politireformen ble solgt inn med løfter om flere ressurser, som ikke er blitt innfridd. Det blir krevende å være politimester og -ledelse framover, sier han.

Departementsråden sier likevel at han helt og holdent står bak reformen:

– Min intensjon var å drøfte utfordringer ved gjennomføring av reformer i en faglig kontekst. Det falt ikke heldig ut. Det var ikke min intensjon å undergrave eller skape usikkerhet rundt nærpolitireformen. Jeg erkjenner at jeg i min rolle som departementsråd ikke bør delta i slike faglige seminarer, og jeg kommer ikke til å gjøre det fremover.