Interlude

Ludolf Nielsen tilhørte omtrent samme generasjon som sin landsmann med samme etternavn, men med fornavn Carl. Ludolfs musikk er imidlertid mye mindre kjent. Første symfoni presenteres herved, fremført av Det danske filharmoniske orkester og Frank Cramer.

Les også

Les også