Kort

Universitetet i Oslo avslutter en avtale med UDI om alderstesting av asylsøkere. Etiske hensyn har påvirket beslutningen, sier ledelsen. Universitas

Les også

Les også