Interlude

Denne måneden er det Hennes Majestet som gir oss kvintettkosen, i form av Juliusz Zarebskis op. 34. Med seg har hun en for anledningen sammensatt strykekvartett, der bratsjisten er hennes egen datter, HKH Prinsesse Lyda.

Les også

Les også