Regjeringspartiene ser ut til å gå inn for digital grensekontroll av hensyn til rikets sikkerhet. VG

Les også