Journalisten, Isabelle Kumar, fra Euronews markerer raskt hvor hun selv står i migrasjonsdebatten i Europa. Hun spør Solberg om det er fornuftig å bygge disse barrierene (hun har snakket om det 200 meter lange grensegjerdet mot Russland) for å hindre folk i å komme inn, folk som er i desperat nød?

Isabelle Kumar: “Is it sensible to be building these barriers to stop people coming in, who are in desperate need?”

Det må være irriterende for Erna at vi i Norge som er så immari go’e på å ta imot «flyktninger» av alle slag blir beskyldt for å stenge de nødlidende ute. Nå måtte hun forsvare Norges ære:

Erna Solberg: “We are one of those countries that are resettling the most refugees: 3,100 people are being taken out by the UNHCR quotas to come to Norway. We have done this for a stable long period, so even if we have a low number this year and a large number last year we are in fact participating a lot in this humanitarian crisis.”

Kumar mener åpenbart at nordmenn ikke er særlig glade for migrantene som kommer. Uten at hun begrunner eller utdyper dette. Vi, nordmenn, er allerede per definisjon fiendtlig innstilt ser det ut til. Her skal vi belæres! Kumar spør hva Erna gjør for å instruere nordmenn til å bli mer hjertelig innstilt til flyktninger og forklarer nedlatende at flyktningenes integrering avhenger av den mottakelsen de får av den opprinnelige befolkningen.

Isabelle Kumar: “High levels of education are obviously associated to greater tolerance of diversity and pluralism, so what are you doing to educate Norwegians to be more welcoming to refugees? Because we often ask refugees to integrate, but we also need to have populations who welcome them.”

Her svarer Erna at det er en del av Norges utdannelsessystem å diskutere hvorfor folk flykter fra enkelte land og at vi har et ansvar. Dette er en del av skoleplanen, sier Erna (eller hjernevasken, alt ettersom man ser det).

Erna Solberg: “It is part of our normal educational system that you are discussing why people are fleeing from some countries, what is the convention, what is the responsibilities we have, this is all part of the school curriculum in Norway.

erna-solberg2

There is also a clear view that if you move and get refuge, you have to live by Norwegian standards, you can’t come and think you live in your home country when it comes to women’s rights, not to be puzzled if you see two men kiss on the street, because there are gay people in our countries and it is normal, it’s part of our system…”

Og Sylvi Listhaugs uttalelser om norske forventninger til innvandrere ble trukket frem. Som en ironi (jeg ser ikke ironien). Hun blir stemplet som en lettvekter med forenklede løsninger på kompliserte problemer. Kumar ber om Solbergs mening.

Isabelle Kumar: “Ironically it was your integration minister who created a bit of a furore, because she stated that new arrivals should be very clear on the fact that people around them will be eating pork and drinking alcohol. It just struck me that at ministerial level that seemed a simplistic approach to what is quite a complex issue – what do you think?”

Men Solberg lot seg ikke vippe av pinnen der. Skal man komme til Norge, så må man forsørge seg selv og da kan man ikke si nei til jobber i restauranter hvor de serverer svin og alkohol. Du kan ikke forvente at det norske samfunnet skal utbetale stønader hvis du nekter å jobbe av religiøse årsaker, sier Solberg.

Erna Solberg: “I do no think it is a complex issue that if you are going to come to our country and you have to work to sustain a living, you cannot say no to jobs like working in a restaurant where they will serve pork or alcohol. You cannot expect that the Norwegian society will pay you benefits if you are refusing to work for religious reasons…”

Men Kumar hadde ikke tenkt til å gi seg. Dette måtte være et mindretall?

Isabelle Kumar: That must be a minority, mustn’t it?

Erna Solberg parerte denne også. Hun sier ta det er altfor få innvandrerkvinner som er i arbeid i Norge. Vi vet at dette delvis skyldes at de har mange barn, og det er en jobb i seg selv, sier Solberg. Men av og til skyldes det også fordi de stiller enkelte krav som gjør det vanskelig for dem å få seg jobb og av og til skyldes det at ektemennene ikke vil at de skal bli altfor involvert i det norske samfunnet fordi de da vil få en smak av den friheten som kvinner i vårt samfunn har.

Erna Solberg: “There are too low numbers of migrant women working in Norway, we know that some reasons are they have a lot of children, so that is work in itself. But sometimes it is also because they make some demands that make it more difficult for them to get a job, and sometimes it is because their husbands don’t like to see them get too involved in the Norwegian society, because then they get a taste of the freedom of women in our society, so there is also some type of patriarchy in this.”

Til slutt blir Erna Solberg spurt om Pokemon. Og her burde det bli litt pinlig å være statsminister:

erna-solberg3

Jeg kan ikke se at noen av de norske avisene har gjengitt dette intervjuet. Kun en britisk avis (Daily Express). Man undres hvorfor norske aviser ikke er interesserte i å trykke hva Norges statsminister mener om innvandringen i Norge.

Kan det være at de ikke liker at hun støtter Listhaug?

Daily Express  Euronews