Erdogans private søksmål med sikte på forbud mot Böhmermanns satiriske dikt oppe for tysk domstol. Dom faller 10. februar Reuters

Les også