Erdogans private søksmål med sikte på forbud mot Böhmermanns satiriske dikt oppe for tysk domstol. Dom faller 10. februar Reuters

Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629