Det gode livet for individet sikres innenfor det nasjonale fellesskapet, mener Ola Borten Moe. Nationen

Les også