Over halvparten av de spurte i Stockholm vil gjøre tigging forbudt. DN

Les også