Hvis kontantene forsvinner fratas individet makt, konstateres det på lederplass hos Dagbladet

Les også