Oslos politimester er bekymret for ungdommer på Tøyen og Grønland som ikke snakker norsk og mistrives på skolen. VG

Les også