Human-Etisk Forbund: Skolegudstjenester større problem enn muslimske særkrav om bønnetid eller kjønnsdelt undervisning. Dagen

Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629