Kort

Hallgrim Berg har skrevet bok » Parlamenturismen – folkevalde på utflukt». Omtalt av Documents styreleder Trond Ellingsen i Budstikka

Les også

Les også