Ungdommens kirkemøte (WTF?) vil ha kjønnsnøytrale toaletter i kirken for å inkludere ulike kjønnsidentiteter Vårt Land

Les også