Kort

Sysselsettingen øker, ledigheten forblir lav og færre går på ledighetstrygd. Financial Times

Les også

Les også