Kort

Menn er en største trusselen mot Europa, skriver Lene Wikander i NRK i et dårlig forsøk på sarkasme.

Les også

Les også