Interlude

Det mest bisarre av alle merkelige instrumenter må vel være thereminen, der toner frembringes ved hjelp av elektromagnetiske bølger. Clara Rockmore måtte gi opp sine fiolinstudier på grunn av en armskade, men ble kjent med Lev Termen, som nettopp hadde oppfunnet et nytt instrument, som hun hjalp ham med å raffinere. Wieniawskis Romanse er hentet fra hans andre fiolinkonsert, og pianisten her er antakelig Clara Rockmores søster Nadia Reisenberg.