Kort

Sauer forsvinner fra jordene i Sør-Sverige. Saueeierene får besøk av menn i biler som spør etter egg og lam. Lantbrukets Affärstidning

Les også

Les også