Kort

Antallet fattige pensjonister i Sverige er nesten fordoblet siden 2006. Stadig flere har ikke råd til å kjøpe mat. SVT

Les også

Les også