Kort

Folkeavstemninger i fire av Kristiansands nabokommuner viser et solid flertall mot sammenslåing i en monsterkommune. NRK Sørlandet

Les også

Les også