Kort

I et innlegg i VG greier han å koble Thomas Knarviks tegning av Ali Esbati til presidentvalget i Østerrike. Knarvik ble utestengt fra Facebook. Alt er «de slemme» sin skyld.

Les også

Les også