Kunstverk

Heinrich Hofmann (1824–1911)

Olje på lerret, mål ikke oppgitt, Riverside Church, New York

Marcus 10, 17-27 (DNB 1930)

Og da han gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte ham: Gode mester! hvad skal jeg gjøre for å arve evig liv? Men Jesus sa til ham: Hvorfor kaller du mig god? Ingen er god uten én, det er Gud. Budene kjenner du: Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke si falskt vidnesbyrd, du skal ikke frata nogen hvad hans er, hedre din far og din mor. Men han sa til ham: Mester! alt dette har jeg holdt fra min ungdom av. Da så Jesus på ham og fikk ham kjær og sa til ham: Ett fattes dig; gå bort, selg alt det du har, og gi det til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen; kom så og følg mig! Men han blev ille til mote over den tale og gikk bedrøvet bort; for han var meget rik. Og Jesus så sig om og sa til sine disipler: Hvor vanskelig det vil være for de rike å komme inn i Guds rike! Disiplene blev forferdet over hans ord. Da tok Jesus atter til orde og sa til dem: Barn! hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom, å komme inn i Guds rike! Det er lettere for en kamel å gå gjennem et nåleøie enn for en rik å gå inn i Guds rike. Da blev de ytterlig forferdet og sa til hverandre: Hvem kan da bli frelst? Jesus så på dem og sa: For mennesker er det umulig, men ikke for Gud; for alt er mulig for Gud.

Alle tre synoptikere omtaler dette, foruten Marcus finner vi den også i Matthaeus 19 og Lukas 18. Som vi ser, oppgir Marcus intet om alder, men antyder at mannen er over sin første ungdom. Matthaeus sier eksplisitt en ung mann, men hos Lukas omtales han som rådsherre (DNB 1930).

Heinrich Hoffman er særlig kjent for sine nytestamentlige motiver. Spesielt Jesus i Getsemane er spredd i utallige eksemplarer, og er sannsynligvis ett av kunsthistoriens mest kopierte/reproduserte verker. Den tradisjonelle vestlige (protestantiske) fremstilling av Jesus sies å være grunnlagt på bilder fra den italienske renessanse, men så vidt jeg kan forstå, har Hofmanns bilder hatt stor betydning for hvordan man i dag oppfatter Jesus-skikkelsen.

Les også

-
-
-
-
-
-