Kort

Familieminister Solveig Horne vil nekte «flyktningfamilier» muligheten til kontantstøtte i fem år. Barna bør gå i barnehage av hensyn til integreringen, som er viktigere enn valgfriheten. 44 % av mottagerne har minoritetsbakgrunn. VG

Les også

Les også