Utenlandske millioner til moskéer sluses via en prosjektkonto i Det Islamske Forbundet som holdes utenom forbundets regnskaper. Dagbladet Kapital

Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629