Kort

Utenlandske millioner til moskéer sluses via en prosjektkonto i Det Islamske Forbundet som holdes utenom forbundets regnskaper. Dagbladet Kapital