Rettssaken mot Geert Wilders er en politisk rettssak. Hvis man graver litt i premissene saken bygger på, vil man fort se at de er politiske. Hvis rettsapparatet brukes til å gjennomtrumfe visse politiske premisser, og straffe andre, sprenges demokratiet innenfra. Nettopp fordi vi lever i en brytningstid er det viktig at dissenterende stemmer blir hørt. Wilders anliggende er noen konkrete spørsmål om det nederlandske samfunnets fremtid. Man kan ikke straffe "vekk" spørsmålene.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.