På 15 år er arealet med dyrket jord pr. innbygger i Norge gått ned med 20 %, dels på grunn av byvekst. NRK Nordland

Les også