Britiske embedspersoner lider av et Stockholm-syndrom i EU-fengselet, og er redde for verden utenfor, sier Boris Johnson til BBC-program. Daily Mail The Times