Kort

Et flertall på Stortinget går inn for å utrede mulighetene for dobbelt statsborgerskap, skriver VG.  Forslaget støttes av Advokatforeningen.

Les også

Les også